Regulamin rezerwacji

separator-przykladowy
stolików i przyjęć okolicznościowych
 1. System rezerwacji stolików w restauracji Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki działa online przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać dane dotyczące rezerwacji (data, godzina rezerwacji, liczba osób, rodzaj rezerwacji/przyjęcia) oraz dane osoby rezerwującej (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).
 3. Dane te są zbierane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia procesu rezerwacji.
 4. Nie podanie powyższych danych albo podanie nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
 5. W przypadku chęci dokonania rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem czasowym prosimy o kontakt telefoniczny (33 855 17 77).
 6. Standardowo stoliki rezerwujemy dla minimum 4 osób. W przypadku chęci dokonania rezerwacji na mniejszą ilość osób prosimy o kontakt telefoniczny (33 855 17 77).
 7. Automatyczny system rezerwacji obsługuje rezerwacje:
 • stolika dla maksymalnie 8 osób z zachowaniem co najmniej 2-dniowego
 • stolika dla 9 osób i więcej z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
 • przyjęcia okolicznościowego dla maksymalnie 60 osób z zachowaniem co najmniej 14-dniowego W przypadku chęci dokonania rezerwacji przyjęcia okolicznościowego na większą ilość osób prosimy o kontakt telefoniczny (33 855 17 77).
 1. W przypadku chęci dokonania, którejś z wyżej wymienionych rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem czasowym niż wymagany prosimy o kontakt telefoniczny (33 855 17 77).
 2. Standardowy czas, na który restauracja Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki rezerwuje stoliki to 2 godziny.
 3. Chęć skorzystania ze stolika dłużej niż przez 2 godziny należy zaznaczyć w momencie rezerwacji stolika w polu “Wiadomość”.
 4. Czas rezerwacji stolika/sali dla większej grupy osób oraz na przyjęcie okolicznościowe ustalamy z każdym klientem indywidualnie.
 5. W polu “Wiadomość” należy także umieścić wszelkie inne specjalne życzenia, dotyczące na przykład fotelika dla dziecka czy konkretnego stolika.
 6. Restauracja dokłada wszelkich starań, aby takie życzenia Gości uwzględnić, ale nie może zagwarantować ich realizacji, zwłaszcza w przypadku rezerwacji na dni weekendowe.
 7. Dodatkowe warunki rezerwacji, o których mowa w pkt. 10 i 12 powyżej nie są wiążące dla restauracji.
 8. O prawidłowo dokonanej i przyjętej rezerwacji poinformujemy wysyłając na podany adres e-maila z potwierdzeniem. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą otrzymania potwierdzenia mailowego.
 9. Brak e-maila z potwierdzeniem może oznaczać, że proces rezerwacji nie został prawidłowo zakończony. Radzimy w takim przypadku sprawdzić folder spam lub skontaktować się z restauracją telefonicznie (33 855 17 77).
 10. Niezależnie od systemu rezerwacji online, w godzinach pracy restauracji przyjmujemy rezerwacje także telefonicznie (dane adresowe restauracji znajdują się zakładce Kontakt).
 11. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanego stolika przez 15 minut po czasie, na który została dokonana rezerwacja.
 12. Bardzo prosimy o informację o możliwym późniejszym przybyciu. Brak takiej informacji oznacza, że restauracja nie gwarantuje dostępności stolika po upływie 15 minut.
 13. Uprzejmie prosimy o odwoływanie rezerwacji, o których wiadomo, że nie zostaną wykorzystane. Rezerwację można odwołać telefonicznie (33 855 17 77) lub mailowo: rezerwacja@olimpijczyk.wisla.pl.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Państwa lub osoby trzecie z powodu wystąpienia planowanych lub nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu, w tym w wyniku wszelkich awarii sieci przesyłowych, które uniemożliwiły dokonanie rezerwacji.
 15. Dokładamy starań, żeby system funkcjonował w sposób ciągły. Zastrzegamy, że w funkcjonowaniu systemu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 16. Nie przewidujemy publikowania informacji o planowanych przerwach w funkcjonowaniu systemu.